The replica watches uk is an important decoration embodies man's charm, whether to consider the replica rolex appearance of the design before can achieve strong collocation, and can be worn on different occasions, the other function is also essential to consider one of the elements. Buy the first watch is often roughly determine the direction after buy rolex replica watches, will do a full range of second swiss replica watches, paving the way for the future.
Dünya çapında bilgi-iletişim teknolojisini takip edip, ülkemizdeki imalat ve hizmet sektörlerindeki tüm işletmelere uygulamalarını sağlamak ve sürekli yenilenmeyi, değişimi kalıcı kılmaya çalışmaktayız.
Performans Ölçümü ve Sıra Takip Sistemi

Çerçeve Anlaşma ve Münferit İhaleleri Uygulama Programı

Lojistik Yönetim Sistemi (Tübitak 1501 projesi) LojistikSoft

RFID Çözümleri

Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi

WATMAN - Water Management Software (Tübitak 1501 projesi)

Tıp Merkezleri Yazılımları

Uzaktan Bebek Takip Sistemi

Belediye Sistem Çözümleri

Kurumsal Web Portal Hazırlama

Restoran Yönetim Programı

İcra Takip Programı

Tüp-Su Dağıtım Programı

 
 
EGE SİSTEM, kendisini ülkemizin gelişmiş ülkeler ile arasındaki teknolojik açığı kapatmaya yönelik ürünler geliştirmeye adayan bir ARGE şirketidir. Ülke insanımızın, sanayi ve ticaret yaşamının ihtiyaç duyduğu çözümler, yüksek teknoloji kullanılarak toplum hizmetine sunulur.
Bütün amacımız; müşterilerimizin kendi pazarlarında daha iyi rekabet edebilmelerini sağlamak üzere şirketlerindeki bütün operasyonlarını iyileştirmek ve geliştirmektir. İyileştirme ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan tüm yazılım ve donanım ürünlerinin temin edilmesini anahtar çözümler halinde sunmaktır.